Výsledky vyhľadávania

  1. MIČUDOVÁ, Tatiana. Poslanci obecného zastupiteľstva a dohody o prácach mimo pracovného pomeru. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1337-7523, 2018, roč. 11, č. 12, s. 10-15.
    článok

    článok