Výsledky vyhľadávania

  1. BEDNÁR, Richard. Potenciál inkubovaných startupov. In Theory of management 8 : the selected problems for the development support of management knowledge base. - Žilina : Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina & Institute of Management by University of Zilina, 2015. ISBN 978-80-554-1127-9, p. 8-10. VEGA 1/0363/14.
    článok

    článok

  2. BEDNÁR, Richard. Potenciál inkubovaných startupov. In Stratégie a podnikateľské modely v postindustriálnej ére podnikania II. : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3976-0, s. 43-63.
    článok

    článok