Výsledky vyhľadávania

  1. SCHRIMPELOVÁ, Zuzana. Povinná dokumentácia transferového oceňovania : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Kubaščíková. Bratislava, 2015. 81 s.
    kniha

    kniha


  2. LUKNÁROVÁ - KUTIŠOVÁ, Dalila. Povinná dokumentácia transferového oceňovania. In Finančný manažment a controlling v praxi. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574, 2010, č. 1, s. 35-45.
    článok

    článok