Výsledky vyhľadávania

  1. KNAPIK, Peter. Poznatková spoločnosť a vzdelávanie v procese globalizácie. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. ISSN 1337-7493, 2011, roč. 4, č. 13, s. 75-90. VEGA 1/0803/10.
    článok

    článok

  2. KNAPIK, Peter. Poznatková spoločnosť a vzdelávanie. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3, s. 294-299. VEGA 1/0803/10.
    článok

    článok