Výsledky vyhľadávania

  1. KORAUŠ, Antonín. Príčiny vstupu bánk a poisťovní do bankopoisťovníctva. In Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference pod záštitou děkana FaME doc. PhDr. Vnislava Nováčka, CSc. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2003. ISBN 80-7318-130-4.
    článok

    článok

  2. KORAUŠ, Antonín. Príčiny vstupu bánk a poisťovní do bankopoisťovníctva. Recenzenti: Štefan Torma, Elena Trenčianska. In Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2002 : 2. medzinárodná vedecká konferencia. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2002. ISBN 80-225-1535-3, s. 193-200.
    článok

    článok