Výsledky vyhľadávania

  1. KREMEŇOVÁ, Iveta. Prístupy poštových podnikov k e-commerce. In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2009. ISSN 1337-0839, 2009, roč. 3, č. 2, s. 38-41.
    článok

    článok