Výsledky vyhľadávania

 1. MIČUDOVÁ, Tatiana. Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 5, s. 17-20.
  článok

  článok

 2. MRUKVIOVÁ TOMIOVÁ, Sandra. Pracovný posudok. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1337-060X, 2018, roč. 13, č. 2, s. 34-35.
  článok

  článok

 3. HRTÁNEK, Ladislav. Pracovný posudok a potvrdenie o výkone práce. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1337-060X, 2016, roč. 11, č. 11, s. 23-25.
  článok

  článok

 4. KOVALČÍKOVÁ, Martina. Pracovný posudok. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1337-060X, 2015, roč. 10, č. 11, s. 44-45.
  článok

  článok