Výsledky vyhľadávania

  1. PINDA, Ľudovít. Prečo absolventi ekonómie potrebujú matematické vzdelanie? In Matematika, jej úloha a miesto vo vzdelávaní ekonómov : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : 7. október Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3051-4, s. 64-66.
    článok

    článok