Výsledky vyhľadávania

  1. PORHAJAŠ, Viktor - BIELIK, Peter - ADAMIČKOVÁ, Izabela. Produkčné schopnosti slovenského ovocinárstva v podmienkach trhovej ekonomiky. In Acta oeconomica et informatica : vedecký časopis pre ekonomiku a informatiku v poľnohospodárstve. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. ISSN 1335-2571, 2009, roč. 12, č. 1, s. 5-10. Dostupné na : <http://www.fem.uniag.sk/acta/en/13/acta_oeconomica_et_informatica/content/2009/1/671/>
    článok

    článok