Výsledky vyhľadávania

 1. 2018 ,no. 1-2. Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 1338-3590.
  časopis

  časopis

 2. Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Prognostický ústav SAV. 2x ročne. Dostupné na : <http://www.prog.sav.sk/archive-forecasting-work> ISSN 1338-3590.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 3. 2017 ,no. 1-2. Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 1338-3590.
  časopis

  časopis

 4. 2016 ,no. 2. Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 1338-3590.
  časopis

  časopis

 5. 2016 ,no. 1. Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2016. ISSN 1338-3590.
  časopis

  časopis

 6. 2015 ,no. 3. Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 1338-3590.
  časopis

  časopis

 7. 2015 ,no. 2. Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 1338-3590.
  časopis

  časopis

 8. 2015 ,no. 1. Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 1338-3590.
  časopis

  časopis

 9. 2014 ,no. 5. Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 1338-3590.
  časopis

  časopis

 10. 2014 ,no. 4. Prognostické práce : vedecký časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2014. ISSN 1338-3590.
  časopis

  časopis