Výsledky vyhľadávania

  1. HAMPL, Mojmír. Projektovanie regulačného neúspechu : úrad dohľadu nad finančným trhom EÚ - rozhodovanie bez zodpovednosti. In Goodwill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti. - Bratislava : Goodwill, 2010. ISSN 1337-9798, 2010, roč. 2, č. Máj, s. 34-35. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0114110/GW-05-2010-nahlad-FINAL.pdf>
    článok

    článok