Výsledky vyhľadávania

 1. MURČO, Tomáš. Racionalizácia odbytového strediska reštaurácia : diplomová práca. Školiteľ: Roman Staňo. Bratislava, 2017. 56 s.
  kniha

  kniha

 2. MICHALČIN, Martin. Racionalizácia vybranej prevádzkovej jednotky spoločného stravovania (reštaurácia) : diplomová práca. Školiteľ: Roman Staňo. Bratislava, 2015. 75 s.
  kniha

  kniha

 3. ANTALÍK, Miroslav. Inovácia vybraného odbytového strediska spoločného stravovania - "Reštaurácia" : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Staňo. Bratislava, 2012. 62 s.
  kniha

  kniha

 4. MÔŤOVSKÁ, Terézia. Inovácia vybraného odbytového strediska spoločného stravovania - "Reštaurácia" : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Staňo. Bratislava, 2012. 44 s.
  kniha

  kniha

 5. KUBICA, Matej. Inovácia vybraného odbytového strediska spoločného stravovania - "Reštaurácia" : bakalárska práca. Školiteľ: Roman Staňo. Bratislava, 2012. 43 s.
  kniha

  kniha

 6. PAVLIKOVÁ, Marta. Marketingový mix podniku služieb - reštaurácia Kaskáda : bakalárska práca. Školiteľ: Ladislav Bažó. Bratislava, 2010. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. BLAŽKOVÁ, Eva - KRAMÁROVÁ, Zlatica. Reštaurácia. In Hotelier : direct-mailový časopis pre majiteľov a riaditeľov hotelov, penziónov a reštaurácií. - Žilina : Direct press, 2009. ISSN 1337-0545, 2009, roč. 3, č. 6, s. 30-36.
  článok

  článok

 8. PAVELKO, Peter. Vznik podniku s.r.o. aplikované na: Reštaurácia Casablanca s.r.o., Nové Zámky : diplomová práca. Škol. Adrián Pavlík. Bratislava, 2008. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. KOŇÁROVÁ, Lenka. Športovo orientovaná reštaurácia s barom-miesto združovania fanúšikov : diplomová práca. Škol. Kornélia Richterová. Bratislava, 2008. 89 s.
  kniha

  kniha