Výsledky vyhľadávania

 1. VRANOVÁ, Daniela. Regionálna politika Európskej únie a jej dopad na rozvoj regiónov Slovenska : diplomová práca. Školiteľ: Alžbeta Ivaničková. Bratislava, 2014. 87 s.
  kniha

  kniha

 2. KRISTEKOVÁ, Dominika. Regionálna politika Európskej únie : bakalárska práca. Školiteľ: Kristína Čizmadiová. Bratislava, 2010. 46 s.
  kniha

  kniha

 3. SCHWARTZOVÁ, Edita. Regionálna politika Európskej únie : diplomová práca. Škol. Beáta Lipková. Bratislava, 2009. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. IVANIČKOVÁ, Alžbeta. Regionálna politika Európskej únie pre udržateľný rozvoj - podpora udržateľného rozvoja v štátoch V-4 pomocou štrukturálnych fondov. In Vedecký obzor. - Skalica : Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, 2009. ISSN 1337-9054, 2009, roč. 1, č. 3, s. 27-40. VEGA 1/4673/07.
  článok

  článok

 5. FRIEDMANNOVÁ, Mária. Regionálna politika Európskej únie : diplomová práca. Škol. Beáta Lipková. Bratislava, 2009. 88 s.
  kniha

  kniha

 6. ROSENBERG, Miloslav. Regionálna politika Európskej únie Intereg. In Medzikultúrny dialóg - nástroj stability a rozvoja európskeho priestoru : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 13.10.2008 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2726-2, s. 141-145.
  článok

  článok

 7. KRIŠTOFOVÁ, Katarína. Regionálna politika Európskej únie : dizertačná práca. Škol. Ľudmila Lipková. Bratislava, 2007. 229 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. LIPKOVÁ, Ľudmila. Regionálna politika Európskej únie a perspektívy účasti Slovenskej republiky na jej realizácii. Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. 270 s. VEGA 1/1254/04. ISBN 978-80-225-2322-6. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 9. LIPKOVÁ, Ľudmila. Regionálna politika Európskej únie. In Medzinárodné vzťahy 2005. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodné vzťahy 2005 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2238-4, s. 353-356.
  článok

  článok

 10. LIPKOVÁ, Ľudmila - LIPKOVÁ, Katarína. Regionálna politika Európskej únie po jej rozšírení v roku 2004. In Verejná správa a regionálny rozvoj. Medzinárodná vedecká konferencia. Verejná správa a regionálny rozvoj : zborník z medzinárodnej vedeckej konferecie konanej pod záštitou primátora mesta Trenčín Ing. B. Cellera a člena bankovej rady NBS JUDr. L. Balka, CSc. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2006. ISBN 80-8075-157-9, s. 135-139.
  článok

  článok