Výsledky vyhľadávania

 1. 2020 ,č. 2. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148.
  časopis

  časopis

 2. 2020 ,č. 1. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148.
  časopis

  časopis

 3. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU. 2x ročne. Dostupné na : <http://nhf.euba.sk/katedry/katedra-socialneho-rozvoja-a-prace/vedecky-on-line-casopis-revue-socialno-ekonomickeho-rozvoja> ISSN 2453-6148.
  elektronický časopis

  elektronický časopis

 4. 2019 ,č. 2. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. ISSN 2453-6148.
  časopis

  časopis

 5. 2019 ,č. 1. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2019. ISSN 2453-6148.
  časopis

  časopis

 6. 2018 ,č. 1-2. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148.
  časopis

  časopis

 7. 2017 ,č. 2. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148.
  časopis

  časopis

 8. 2017 ,č. 1. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148.
  časopis

  časopis

 9. 2016 ,č. 2. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148.
  Revue sociálno-ekonomického rozvoja

  časopis

 10. 2016 ,č. 1. Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2016. ISSN 2453-6148.
  Revue sociálno-ekonomického rozvoja

  časopis