Výsledky vyhľadávania

 1. TRHANOVÁ, Monika. Identifikácia a vplyv kritických faktorov na riadenie hodnoty podniku v globálnom prostredí IT : diplomová práca. Školiteľ: Jakub Kintler. Bratislava, 2020. 97 s.
  kniha

  kniha

 2. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter. Riadenie hodnoty podniku. Recenzovali: Helena Majdúchová, Marek Vážan. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 281 s. [15,9 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0264/15. ISBN 978-80-8168-460-9. [Počet ex. : 17, z toho voľných 4, prezenčne 3]
 3. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter - KUBICA, Milan. Riadenie hodnoty podniku : zbierka príkladov. Recenzenti: Helena Majdúchová, Marek Vážan. 2. dopl. a preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 203 s. [9,03 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-141-7. [Počet ex. : 10, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 4. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter - KUBICA, Milan. Riadenie hodnoty podniku : zbierka príkladov. Bratislava : Iura Edition, 2011. 157 s. [6,09 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-379-2. [Počet ex. : 5, z toho voľných 3, prezenčne 1]
 5. JANISOVÁ, Marianna - JÁNOŠOVÁ, Zuzana. Riadenie hodnoty podniku a moderné metódy hodnotenia finančnej výkonnosti podnikov. In Ekonomika, financie a manažment podniku IV. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 4.11.2010 : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2010. ISBN 978-80-225-3097-2, s. 1-10.
  článok

  článok

 6. HARUMOVÁ, Anna - MIŠKANIN, Marián. Riadenie hodnoty podniku v podmienkach Európskej únie. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2006. ISSN 1337-2955, december 2006, roč. 2, č. 3, s. 88-98.
  článok

  článok

 7. SZILÁGYI, Mikuláš. Recenzia publikácie "M. Jakubec, P. Kardoš, M. Kubica: Riadenie hodnoty podniku". In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 6-7, s. 298-299. Recenzia na: Riadenie hodnoty podniku : ako rýchlo a ľahko ohodnotiť podnik / Miroslav Jakubec, Peter Kardoš, Milan Kubica. - 2005 ; Bratislava : KARTPRINT. - ISBN 80-88870-48-8.
  článok

  článok

 8. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter - KUBICA, Milan. Riadenie hodnoty podniku : praktikum. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2006. 173 s. Ekonómia. ISBN 80-8078-118-4. [Počet ex. : 11, z toho voľných 5, prezenčne 5]
 9. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter - KUBICA, Milan. Riadenie hodnoty podniku : ako rýchlo a ľahko ohodnotiť podnik. Bratislava : KARTPRINT, 2005. 280 s. ISBN 80-88870-48-8. [Počet ex. : 10, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 10. JAKUBEC, Miroslav - KARDOŠ, Peter - KUBICA, Milan. Riadenie hodnoty podniku : praktikum. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 132 s. ISBN 80-225-1912-X. [Počet ex. : 20, z toho voľných 18, prezenčne 1]