Výsledky vyhľadávania

 1. NAGY, Július. Rizikové faktory nepravdivosti v účtovnej legislatíve a možnosti ich eliminácie. In Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie. Doktorandský seminár - Auditing. Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava 6. 6. 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4140-4, s. 7-82.
  článok

  článok

 2. MELUCHOVÁ, Jitka. [Rizikové faktory nepravdivosti v účtovnej legislatíve a možnosti ich eliminácie (v podmienkach podnikateľov)]. In Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie. Doktorandský seminár - Auditing. Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava 6. 6. 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4140-4, s. 105-106. Recenzia na: Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava 6. 6. 2015 / redakcia zborníka: Ladislav Kareš, Denisa Domaracká ; recenzenti: Jitka Meluchová, Veronika Kňažková. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4140-4.
  článok

  článok

 3. KŇAŽKOVÁ, Veronika. [Rizikové faktory nepravdivosti v účtovnej legislatíve a možnosti ich eliminácie (v podmienkach podnikateľov)]. In Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie. Doktorandský seminár - Auditing. Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava 6. 6. 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4140-4, s. 107-109. Recenzia na: Koncepcia verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte platnej legislatívy účtovníctva z pohľadu audítorskej profesie : zborník príspevkov z doktorandského seminára - Auditing : Bratislava 6. 6. 2015 / redakcia zborníka: Ladislav Kareš, Denisa Domaracká ; recenzenti: Jitka Meluchová, Veronika Kňažková. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. - ISBN 978-80-225-4140-4.
  článok

  článok