Výsledky vyhľadávania

 1. FABIANOVÁ, Jana - JANEKOVÁ, Jaroslava. Rodinné podnikanie na Slovensku. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2020. ISSN 1337-7094, 2020, č. 42, s. 28-31.
  článok

  článok

 2. CSÁNO, Patrícia. Rodinné podnikanie na Slovensku - ekonomické aspekty vybraných právnych noriem : diplomová práca. Školiteľ: Anna Veszprémi Sirotková. Bratislava, 2020. 78 s.
  kniha

  kniha

 3. MORESOVÁ, Mária - SEDLIAČIKOVÁ, Mariana - LORINCOVÁ, Silvia. Rodinné podnikanie na Slovensku. In Podniková ekonomika a manažment : elektronický odborný časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. ISSN 1336-5878, 2018, č. 2, s. 79-90.
  článok

  článok

 4. MARÁZOVÁ, Dorota. Rodinné podnikanie na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2017. 58 s.
  kniha

  kniha

 5. AL KHOURI, Barbara. Rodinné podnikanie na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2015. ISSN 0139-8660, 2015, roč. 48, č. 1, s. 58-61.
  článok

  článok

 6. MARKOVIČOVÁ, Marta. Rodinné podnikanie na Slovensku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 307-312 CD-ROM.
  článok

  článok

 7. BOSÁKOVÁ HOLUBOVÁ, Vilma. Rodinné podnikanie na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2014. 51 s.
  kniha

  kniha

 8. KROŠLÁKOVÁ, Monika. Rodinné podnikanie na Slovensku. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1337-7493, 2013, roč. 6, č. 21, s. 95-104.
  článok

  článok

 9. TÜCSÖKOVÁ, Ivana. Rodinné podnikanie na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2013. 83 s.
  kniha

  kniha

 10. RANISAVIĆ, Denisa. Rodinné podnikanie na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Monika Krošláková. Bratislava, 2012. 47 s.
  kniha

  kniha