Výsledky vyhľadávania

  1. SLANINKOVÁ, Katarína. Rodová rovnosť, rovnosť príležitostí, antidiskriminácia. In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. - Žilina : Poradca, 2010. ISSN 1337-060X, 2010, č. 5, s. 66-69.
    článok

    článok