Výsledky vyhľadávania

  1. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. Súčasné aktivity IASB v oblasti zmien platného IFRS 1 a IAS 1. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 9, s. 49-52. Dostupné na : <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/9-2010-1/Sucasne-aktivity-IASB-v-oblasti-zmien-platneho-IFRS-1-a-IAS-1/>
    článok

    článok