Výsledky vyhľadávania

  1. Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach. Medzinárodná konferencia. Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach : zborník príspevkov : 3. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov : Trnava 27. september 2010 [elektronický zdroj]. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-8082-400-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
    elektronická kniha

    elektronická kniha

  2. Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach. Medzinárodná vedecká konferencia. Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach : 1. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov : zborník príspevkov, Trnava 9.-10. september 2008 [elektronický zdroj]. Editors: Janka Berešová, Jana Boroňová. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-8082-214-9.
    elektronická kniha

    elektronická kniha