Výsledky vyhľadávania

  1. MIKLÓS, László. Siete v krajine - územný systém ekologickej stability. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2010. ISSN 0044-4863, 2010, roč. 44, č. 3, s. 115-120.
    článok

    článok