Výsledky vyhľadávania

 1. Bezpečné Slovensko a Európska únia. Medzinárodná vedecká konferencia. Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. – 15. november 2013, Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. Recenzenti Marián Mesároš, Jaroslav Ivor. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2013. CD-ROM [372 s.]. ISBN 978-80-89282-88-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. TVRDOŇ, Jozef. Slovensko a Európska únia v kontexte konkurencieschopnosti regiónov Slovenskej republiky : dizertačná práca. Školiteľ: Kajetana Hontyová. Bratislava, 2010. 136 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. PISTOVIČ, Juraj. Slovensko a Európska únia : právo obchodných spoločností. Bratislava : GRAFIS, 2004. 36 s. Naša Európa. ISBN 80-969025-7-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 4. SIPKO, Stanislav. Slovensko a Európska únia : hospodárska a menová únia. Bratislava : ŠEVT, 2004. 48 s. Naša Európa. ISBN 80-88707-60-9. [Počet ex. : 9, z toho voľných 8, prezenčne 1]
 5. SIPKO, Stanislav. Slovensko a Európska únia : dane. Bratislava : GRAFIS, 2003. 32 s. Naša Európa. ISBN 80-969025-1-2. [Počet ex. : 7, z toho voľných 5, prezenčne 1]
 6. Slovensko a Európska únia z pohľadu rozvoja slovenského priemyslu. Konferencia. Slovensko a Európska únia z pohľadu rozvoja slovenského priemyslu : celoštátna konferencia a diskusné fórum : 4.-5. december 2003 Bratislava. Bratislava : Dom techniky ZSVTS, 2003. 123 s. ISBN 80-233-0492-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 7. GAVAĽOVÁ, Viera. Slovensko a Európska únia z hľadiska spoločnej poľnohospodárskej politiky. In Slovenská ekonomika v európskom integračnom procese : (problémy a predpoklady riešení). - Bratislava, 2002. ISBN 80-225-1627-9, s. 53-63.
  článok

  článok

 8. HAJŠEL, Robert. Slovensko a Európska únia. Bratislava : Delegácia Európskej komisie v Slovenskej republike, 2002. 50 s. ISBN 80-968152-8-8. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 9. Slovensko a Európska únia. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2000. ISSN 1335-4582, 2000, roč. 2, č. 4, s. 53-59.
  článok

  článok

 10. ŠAKOVÁ, Beáta. Slovensko a Európska únia : od susedstva k členstvu. Bratislava : Sprint vfra, 2000. 63 s. PHARE Small Projects Programme ZZ 9724.03. ISBN 80-88848-69-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]