Výsledky vyhľadávania

  1. Slovensko v Európskej únii. Medzinárodná vedecká konferencia. Slovensko v Európskej únii : zborník z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou : Bratislava, 30. septembra 2009 [elektronický zdroj]. Bratislava : Akadémia policajného zboru v Bratislave, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-8054-477-5.
    elektronická kniha

    elektronická kniha