Výsledky vyhľadávania

 1. NGUYEN, Thinh Huu. Sociálne inovácie v podmienkach Industry 4.0 : bakalárska práca. Školiteľ: Martin Matušovič. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha

 2. CHOCHOLÁČKOVÁ, Kristína. Sociálne inovácie z aspektu ekonomiky a manažmentu vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Gabriela Dubcová. Bratislava, 2017. 91 s.
  kniha

  kniha

 3. FISCHEROVÁ, Patrícia. Sociálne inovácie v riadení ľudských zdrojov : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Joniaková. Bratislava, 2017. 85 s.
  kniha

  kniha

 4. DOBRÍK, Adam. Sociálne inovácie v činnosti neziskových organizácií : diplomová práca. Školiteľ: Sylvia Bukovová. Bratislava, 2017. 89 s.
  kniha

  kniha

 5. BARANČÍKOVÁ, Veronika. Sociálne inovácie v personálnom riadení : diplomová práca. Školiteľ: Jana Blštáková. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha

 6. JANOVIČOVÁ, Sabina. Sociálne inovácie ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2017. 71 s.
  kniha

  kniha

 7. MATEJKA, Eduard. Sociálne inovácie ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Helena Majdúchová. Bratislava, 2017. 86 s.
  kniha

  kniha

 8. BOBULOVÁ MAGLODSKÁ, Jana. Sociálne inovácie v činnosti MSP : diplomová práca. Školiteľ: Sylvia Bukovová. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha

 9. MATUŠOVIČ, Martin - HRUŠOVSKÁ, Dana. Sociálne inovácie v podmienkach "Industrie 4.0". In Ekonomika, financie a manažment podniku X. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4279-1, s. 334-343 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. BUKOVOVÁ, Sylvia. Sociálne inovácie v podnikoch. In Skúmanie vzťahu sociálnych inovácií a ekonomiky podniku za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti podnikateľského subjektu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4357-6, s. 10-15 CD-ROM. VEGA 1/0709/15.
  článok

  článok