Výsledky vyhľadávania

 1. VARGA, Tomáš. Spoločenská zodpovednosť a etické aspekty riadenia a spravovania podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2019. 76 s.
  kniha

  kniha

 2. ONDREJÍČKA, Adam. Spoločenská zodpovednosť a etické aspekty riadenia a spravovania podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠPOTÁKOVÁ, Adriana. Spoločenská zodpovednosť a etické aspekty riadenia a spravovania podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Eliška Záležáková. Bratislava, 2012. 58 s.
  kniha

  kniha