Výsledky vyhľadávania

 1. DIŽOVÁ, Viktória. Spoločenská zodpovednosť podnikov cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2017. 62 s.
  kniha

  kniha

 2. VIŠNIAROVÁ, Zuzana. Spoločenská zodpovednosť podnikov cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Viola Šuterová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha

 3. STANEK, Vojtech - DUDOVÁ, Iveta. Spoločenská zodpovednosť podnikov, podniková sociálna politika a sociálne zodpovedné územie. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2015. ISSN 1337-2955, jún 2015, roč. 11, č. 1, s. 7-13. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0206200/VedeckyCasopisVSEMvs_2015_06.pdf>
  článok

  článok

 4. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška - VOGL, Michaela. Spoločenská zodpovednosť podnikov na Slovensku. In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2014. ISSN 1337-0510, 2014, roč. 9, č. 23, s. 55-60.
  článok

  článok

 5. REMIŠOVÁ, Anna - BÚCIOVÁ, Zuzana - FRATRIČOVÁ, Jana. Spoločenská zodpovednosť podnikov a vedenie ľudí. In Management challenges in the 21st century : managing the intangible: ethics and value changes in business, education and research : conference proceedings : [5th international research conference] : april 25, 2013, Bratislava. - Bratislava : [School of Management/Vysoká škola manažmentu v Trenčíne], 2013. ISBN 978-80-89306-20-6, s. 272-282. Dostupné na : <http://www.cutn.sk/Library/proceedings/mch_2013/editovane_prispevky/31.%20Remi%C5%A1ov%C3%A1_B%C3%BAciov%C3%A1_Fratri%C4%8Dov%C3%A1.pdf>
  článok

  článok

 6. HUDÁKOVÁ, Floriána. Spoločenská zodpovednosť podnikov a jej závislosť od úrovne sociálnej spôsobilosti vlastníkov a manažérov v podmienkach konkrétnych podnikov : bakalárska práca. Školiteľ: Ján Porvazník. Bratislava, 2012. 57 s.
  kniha

  kniha

 7. STANEK, Vojtech. Spoločenská zodpovednosť podnikov a podniková sociálna politika. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. ISSN 0323-262X, 2012, roč. 41, č. 1, s. 115-123.
  článok

  článok

 8. RIBÁNSKA, Veronika. Spoločenská zodpovednosť podnikov v teórii a praxi : diplomová práca. Školiteľ: Viera Čihovská. Bratislava, 2012. 80 s.
  kniha

  kniha

 9. SEDLÁK, Mikuláš. Spoločenská zodpovednosť podnikov - atribút sociálne trhového hospodárstva. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. ISSN 1337-2955, máj 2011, roč. 7, č. 1, s. 7-17. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0136055/VedeckyCasopisVSEMvs_2011_05.pdf>
  článok

  článok

 10. BAČOVÁ, Monika. Spoločenská zodpovednosť podnikov v období globálnej krízy. In Týždeň vedy a umenia na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku : zborník prednášok : Ružomberok, 29.11.-3.12.2010. - Ružomberok : VERBUM, 2011. ISBN 978-80-8084-682-4, s. 25-29.
  článok

  článok