Výsledky vyhľadávania

  1. KÁROLYIOVÁ, Ľubomíra. Spolupráca Európskej únie a rozvojových krajín Ázie v súčasnom období. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 5. ročník. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2.
    článok

    článok