Výsledky vyhľadávania

  1. KARDOŠ, Peter. Stanovenie hodnoty domény a jej využívanie v MSP ako nezapísaného označenia. In Ekonomické, finančné a manažérske aspekty malého a stredného podnikania na Slovensku po vstupe do Európskej únie : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2883-2, s. 38-50.
    článok

    článok