Výsledky vyhľadávania

 1. BARICOVÁ, Stanislava. Stanovenie hodnoty podniku prostredníctvom nástroja EVA : diplomová práca. Školiteľ: Slavomíra Stašková. Košice, 2021. 68 s.
  kniha

  kniha

 2. ČERVENKO, Branislav. Stanovenie hodnoty podniku výnosovou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2020. 87 s.
  kniha

  kniha

 3. VESELOVSKÝ, Dávid. Stanovenie hodnoty podniku využitím princípu going concern : diplomová práca. Školiteľ: Alena Bašová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 4. PAVELKOVÁ, Jana. Stanovenie hodnoty podniku kombinovanou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 5. BEDNÁROVÁ, Nikola. Stanovenie hodnoty podniku výnosovou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2018. 96 s.
  kniha

  kniha

 6. HOLUBKOVÁ, Adriana. Stanovenie hodnoty podniku podnikateľskou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2016. 80 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠUŠTIAKOVÁ, Zuzana. Stanovenie hodnoty podniku podnikateľskou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2015. 87 s.
  kniha

  kniha

 8. KUKUČKOVÁ, Jana. Stanovenie hodnoty podniku podnikateľskou metódou : diplomová práca. Školiteľ: Marián Smorada. Bratislava, 2014. 63 s.
  kniha

  kniha

 9. KUBICA, Milan. Diagnostika ako vstupný zdroj pre stanovenie hodnoty podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-13] CD-ROM.
  článok

  článok

 10. PETRIĽÁKOVÁ, Daniela. Stanovenie hodnoty podniku pomocou podnikateľskej metódy : diplomová práca. Školiteľ: Jana Czillingová. Košice, 2013. 79 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha