Výsledky vyhľadávania

  1. TVRDOŇ, Jozef. Stratégia rozvoja Bratislavského regiónu v stredoeurópskom kontexte. In IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník referátů z kolokvia. - Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2001. ISBN 80-210-2748-7, s. 88-95.
    článok

    článok