Výsledky vyhľadávania

 1. TOMČÍK, Miroslav. Strategické plánovanie podniku – prípadová štúdia : bakalárska práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2013. 44 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. KRECHÁČOVÁ, Nikoleta. Predvídanie predaja v nadväznosti na strategické plánovanie podniku. In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2, s. 190-193. VEGA MŠ SR 1/0228/08.
  článok

  článok

 3. ČOPÁK, Radoslav. Strategické plánovanie podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Lucia Demjanová. Košice, 2010. 58 s.
  kniha

  kniha

 4. VARMUS, Michal. Strategické plánovanie podniku a aplikácia inovačného prístupu. In III. mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků : Karviná, 5. listopadu 2010. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, 2010. ISBN 978-80-7248-620-5, s. 1-6.
  článok

  článok