Výsledky vyhľadávania

  1. LIPTÁKOVÁ, Erika - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Systémy riadenia kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a ich aplikácia na PHF EU. In Kvalita vzdelávacieho procesu v rámci vysokého školstva SR - systém manažérstva kvality v školstve : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.-24.9.2010 Štrba. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiaciach, 2010. ISBN 978-80-225-3074-3, s. 139-148.
    článok

    článok