Výsledky vyhľadávania

  1. The international monetary system after the global financial crisis. Do angl. prel. Ildikó Némethová. In Overcoming crisis - creation of the new model for socio-economic development of Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2882-5, s. 315-336.
    článok

    článok