Výsledky vyhľadávania

 1. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 10, s. 28-30.
  článok

  článok

 2. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 82-85 online.
  článok

  článok

 3. BÉRESOVÁ, Margaréta. Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia transakcií realizovaných v rámci tuzemských závislých osôb : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha

 4. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia v Slovenskej republike. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 2, s. 148-160 online.
  článok

  článok

 5. MARTANOVIČ, Tomáš. Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2016. 69 s.
  kniha

  kniha