Výsledky vyhľadávania

 1. LUKNÁROVÁ - KUTIŠOVÁ, Dalila. Transferové oceňovanie v teórii a praxi. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2012. ISSN 1335-2024, 2012, roč. 20, č. 11, s. 355-362.
  článok

  článok

 2. LUKNÁROVÁ - KUTIŠOVÁ, Dalila. Transferové oceňovanie v teórii a praxi : smernica OECD o transferovom oceňovaní a jej zmeny. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2011. ISSN 1335-2024, 2011, roč. 19, č. 1, s. 2-6.
  článok

  článok

 3. LUKNÁROVÁ - KUTIŠOVÁ, Dalila. Transferové oceňovanie v teórii a praxi : metóda následného predaja. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2011. ISSN 1335-2024, 2011, roč. 19, č. 2, s. 70-75.
  článok

  článok

 4. LUKNÁROVÁ - KUTIŠOVÁ, Dalila. Transferové oceňovanie v teórii a praxi. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1335-0897, 2011, č. 4-5, s. 369-379.
  článok

  článok

 5. LUKNÁROVÁ - KUTIŠOVÁ, Dalila. Transferové oceňovanie v teórii a praxi. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2011. ISSN 1335-0897, 2011, č. 6-7, s. 34-40.
  článok

  článok

 6. LUKNÁROVÁ - KUTIŠOVÁ, Dalila. Transferové oceňovanie v teórii a praxi 3. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2011. ISSN 1335-2024, 2011, roč. 19, č. 3, s. 117-123.
  článok

  článok

 7. LUKNÁROVÁ - KUTIŠOVÁ, Dalila. Transferové oceňovanie v teórii a praxi. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2009. ISSN 1335-2024, 2009, roč. 17, č. 5, s. 153-160.
  článok

  článok

 8. LUKNÁROVÁ - KUTIŠOVÁ, Dalila. Transferové oceňovanie v teórii a praxi. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2009. ISSN 1335-2024, 2009, roč. 17, č. 12, s. 399-404.
  článok

  článok