Výsledky vyhľadávania

 1. KOČIŠ, Michal. Transferové oceňovanie finančných transakcií. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1336-426X, 2020, roč. 17, č. 8, s. 37-53.
  článok

  článok

 2. PASTIERIK, Vladimír. Transferové oceňovanie. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2020. ISSN 1335-0897, 2020, roč. 25, č. 14, s. 105-136.
  článok

  článok

 3. SOVA, Sebastián. Transferové oceňovanie, podstata, metódy a ich využitie v podnikateľskom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2020. 85 s.
  kniha

  kniha

 4. BOHÁČOVÁ, Monika. Transakcie závislých osôb a ich dopad na transferové oceňovanie a dokumentáciu : diplomová práca. Školiteľ: Lucia Ondrušová. Bratislava, 2020. 74 s.
  kniha

  kniha

 5. KOČIŠ, Michal. Transferové oceňovanie nehmotného majetku. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 3, s. 43-56.
  článok

  článok

 6. JELÍNEK, Michal. Transferové oceňovanie: keď zaklope daňový úrad. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1335-0897, 2019, roč. 24, č. 10, s. 210-212.
  článok

  článok

 7. KOČIŠ, Michal. Transferové oceňovanie: konsolidovaný celok, iné prepojenie a nehmotný majetok. In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2019. ISSN 1336-426X, 2019, roč. 16, č. 7, s. 50-63.
  článok

  článok

 8. IVANIČ, Jakub. Transferové oceňovanie, význam a vplyv na podnikateľské prostredie : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. SPIŠÁKOVÁ, Petra. Transferové oceňovanie, metódy, ich význam a využitie v podnikateľskom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Iveta Kufelová. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 10. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 10, s. 28-30.
  článok

  článok