Výsledky vyhľadávania

  1. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Transformačné procesy v systémoch vysokoškolského vzdelávania : (skúsenosti Maďarska a Lotyšska). In Nové trendy v ekonomickom vzdelávaní : zborník z medzinárodnej konferencie 10.-11. septembra 2001. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2002. ISBN 80-225-1516-7, s. 69-77.
    článok

    článok