Výsledky vyhľadávania

 1. 2019 ,č. 33. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2019. ISSN 1802-8527 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 2. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. 2x ročne. ISSN 1802-8527. Dostupné na : http://trendy.fbm.vutbr.cz/index.php/trends
  časopis

  časopis

 3. 2018 ,č. 32. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2018. ISSN 1802-8527 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 4. 2018 ,č. 31. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2018. ISSN 1802-8527 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 5. 2017 ,č. 30. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017. ISSN 1802-8527 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 6. 2017 ,č. 29. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017. ISSN 1802-8527 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 7. 2017 ,č. 28. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2017. ISSN 1802-8527 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 8. 2016 ,č. 27. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2016. ISSN 1802-8527 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 9. 2016 ,č. 26. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2016. ISSN 1802-8527 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis

 10. 2016 ,č. 25. Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2016. ISSN 1802-8527 [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  časopis

  časopis