Výsledky vyhľadávania

  1. KOTLEBOVÁ, Jana. Tretia vlna nekonvenčných opatrení Eurosystému. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 2, s. 5-17. ITMS 26240120032 "Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí ", VEGA 1/0326/15 "Akcelerácia procesu ekonomického oživenia zo strany finančného sektora - spoločný postup verzus individuálne riešenia".
    článok

    článok