Výsledky vyhľadávania

 1. MICHALICOVÁ, Mária. Tvorba databázovej aplikácie v prostredí Oracle s využitím jazyka PL/SQL : diplomová práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2014. 83 s.
  kniha

  kniha

 2. SALAJ, Michal. Tvorba databázovej aplikácie v prostredí Oracle : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2011. 43 s.
  kniha

  kniha

 3. CAGAN, Peter. Tvorba databázovej aplikácie v prostredí Oracle : bakalárska práca. Školiteľ: Peter Škurla. Bratislava, 2011. 39 s.
  kniha

  kniha