Výsledky vyhľadávania

 1. GALKOVÁ, Mária. Tvorba optimálneho komunikačného mixu : diplomová práca. Škol. Iveta Kufelová. Bratislava, 2010. 70 s.
  kniha

  kniha

 2. KUČERKA, Roman. Tvorba optimálneho komunikačného mixu : diplomová práca. Škol. Katarína Grančičová. Bratislava, 2010. 76 s.
  kniha

  kniha

 3. JUNASOVÁ, Zuzana. Tvorba optimálneho komunikačného mixu v podmienkach Tesco Stores, a.s. : diplomová práca. Škol. Katarína Grančičová. Bratislava, 2009. 90 s.
  kniha

  kniha