Výsledky vyhľadávania

  1. KRŠEKOVÁ, Marianna. Udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v účtovníctve ROPO a obcí. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1337-0197, 2010, č. 3, s. 5-9.
    článok

    článok