Výsledky vyhľadávania

 1. BAČOVÁ, Monika. Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 6-12 CD-ROM. KEGA 026EU4/2018.
  článok

  článok

 2. ŠTEFANCOVÁ, Viera. Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce v medzinárodných súvislostiach. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 1041-1056 online.
  článok

  článok

 3. LESÁKOVÁ, Dagmar - DZIMKO, Marian - FARKAŠOVÁ, Viera. Uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce : vyhodnotenie výsledkov prieskumu [elektronický zdroj]. 1. vyd. Bratislava, 2012. online [25 s.].
  elektronická kniha

  elektronická kniha