Výsledky vyhľadávania

 1. RICHTEROVÁ, Darina. Uplatnenie personálneho lízingu v činnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Joniaková. Bratislava, 2011. 88 s.
  kniha

  kniha

 2. SOMOLÁNYI, Peter. Uplatnenie personálneho lízingu v činnosti podniku : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Nachtmannová. Bratislava, 2011. 73 s.
  kniha

  kniha

 3. SAKÁČOVÁ, Mária. Uplatnenie personálneho lízingu v činnosti podniku : diplomová práca. Škol. Oľga Nachtmannová. Bratislava, 2010. 85 s.
  kniha

  kniha

 4. KROPÁČOVÁ, Silvia. Uplatnenie personálneho lízingu v činnosti podniku : diplomová práca. Škol. Oľga Nachtmannová. Bratislava, 2010. 69 s.
  kniha

  kniha