Výsledky vyhľadávania

  1. TEPLICKÁ, Katarína - ČULKOVÁ, Katarína - MANOVÁ, Eva. Using of operation analysis models in selected industrial firm. - Registrovaný: Web of Science. In Acta Montanistica Slovaca. - Košice : Technical University of Košice. ISSN 1335-1788, 2012, vol. 17, no. 3, pp. 151-157 online. VEGA 1/0004/11.
    článok

    článok