Výsledky vyhľadávania

  1. DOVHUNOVÁ, Ema. Výskum a vývoj - cieľ stratégie Európa 2020 : diplomová práca. Školiteľ: Emília Duľová Spišáková. Košice, 2016. 70 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
    kniha

    kniha

  2. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Výskum a vývoj - cieľ stratégie Európa 2020. In QUAERE 2015. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2015 : recenzovaný sborník příspěvků interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 5 : 25. – 29. května 2015, Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. ISBN 978-80-87952-10-8, s. 509-517 CD-ROM. VEGA 1/0506/13.
    článok

    článok