Výsledky vyhľadávania

 1. LOKŠÍK, Matej. Marketingový výskum a výskum trhu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Kovalev. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha

 2. LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia. Výskum trhu. Recenzovali Vladimír Gazda, Tomáš Löster. 1. vyd. Bratislava : STATIS, 2013. CD-ROM [251 s., 14,60 AH]. ISBN 978-80-85659-77-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. LIESKOVSKÁ, Vanda - MEGYESIOVÁ, Silvia. Výskum trhu - pracovný zošit 1. Recenzovali Jozef Chajdiak, Ján Luha. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 205 s. [11,20 AH]. ISBN 978-80-225-3740-7. [Počet ex. : 32, z toho voľných 25, prezenčne 4]
 4. ŠULAVIK, Jakub. Výskum trhu dodávateľov CRM riešení na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Veronika Boroviková. Bratislava, 2012. 57 s.
  kniha

  kniha

 5. LIESKOVSKÁ, Vanda. Výskum trhu : postavenie výskumu trhu v marketingu [elektronický zdroj]. Kurz č. 1. Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU], 2009. Dostupné na : <https://moodle.euke.sk/course/view.php?d=85>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. LIESKOVSKÁ, Vanda. Výskum trhu : aplikácia konštrukcie otázok v dotazníku : praktické príklady [elektronický zdroj]. Prednáškový kurz č. 8. Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU], 2009. Dostupné na : <https://moodle.euke.sk/course/view.php?id=85&topic=8>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. LIESKOVSKÁ, Vanda. Výskum trhu : špeciálne oblasti výskumu trhu [elektronický zdroj]. Prednáškový kurz č. 10. Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU], 2009. Dostupné na : <https://moodle.euke.sk/course/view.php?id=85&topic=10>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. LIESKOVSKÁ, Vanda. Výskum trhu : cenový výskum v praxi [elektronický zdroj]. Prednáškový kurz č. 12. Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU], 2009. Dostupné na : <https://moodle.euke.sk/course/view.php?id=85&topic=12>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. LIESKOVSKÁ, Vanda. Výskum trhu : interpretácia zistení, štruktúra správy z výskumu [elektronický zdroj]. Prednáškový kurz č. 13. Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU], 2009. Dostupné na : <https://moodle.euke.sk/course/view.php?id=85&topic=13>
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. LIESKOVSKÁ, Vanda. Výskum trhu : formulácia otázok v dotazníku [elektronický zdroj]. Prednáškový kurz č. 6. Košice : [Podnikovohospodárska fakulta EU], 2009. Dostupné na : <https://moodle.euke.sk/course/view.php?id=85&topic=6>
  elektronická kniha

  elektronická kniha