Výsledky vyhľadávania

  1. GREŠŠ, Martin. Vývoj vzájomných vzťahov EÚ a Indie v 21. storočí. In Medzinárodné vzťahy 2009 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3025-5, s. 179-186. VEGA 1/0862/08.
    článok

    článok