Výsledky vyhľadávania

  1. BENEDIKOVIČOVÁ, Alexandra. Význam teórie účtovníctva v praxi : diplomová práca. Školiteľ: Renáta Pakšiová. Bratislava, 2011. 65 s.
    kniha

    kniha

  2. FEKETEOVÁ, Renáta. Význam teórie účtovníctva v praxi. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Ekonomická univerzita v Bratislave], 2009. ISBN 978-80-225-2740-8, s. 46-49. G 483/08.
    článok

    článok