Výsledky vyhľadávania

  1. KRIŠTOFÍK, Stanislav. Verbálna a neverbálna komunikácia v podniku. In Ekonomika, financie a manažment podniku V. : zborník vedeckých príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov pri príležitosti Týždňa vedy a techniky : Bratislava, 3.11.2011. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2011. ISBN 978-80-225-3299-0, [S. 1-8].
    článok

    článok